IGO Sp. z o.o.

Katowice

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

powrót

Home Szkolenia

 

PROJEKT EUREKA


 

PROJEKT: „Wiązanie ditlenku węgla przez innowacyjny sorbent”

Tytuł międzynarodowy: „Utilisation of carbon dioxide by using iron compounds”

 

AKRONIM: InnoCO2sorbent

Akronim międzynarodowy FFH-CO2

 

CEL: Celem projektu jest opracowanie metody usuwania CO2 pochodzącego ze spalin przemysłowych przy użyciu innowacyjnego sorbentu FFH opartego na związkach żelaza, a także optymalizacja procesu usuwania ditlenku węgla w oparciu o różną postać sorbentu zarówno w postaci ciekłej jak i w postaci aerozolu oraz sprawdzenie efektywności jego działania w warunkach przemysłowych.

 

ZADANIA: W ramach projektu zostanie przeprowadzone: 1. Testowanie sorbentu w instalacji przemysłowej, w pierwszej fazie na modelowym stanowisku pomiarowym, mierzącym w sposób ciągły CO2, podczas spalania różnych materiałów a następnie w skali przemysłowej, na absorberze zaprojektowany przez stronę litewską.  2. Badanie rynku, celem wytypowanie 2-3 firm do przeprowadzenia testów potwierdzających skuteczność działania absorberów FFH-CO­2. 3. Badanie pozostałości  odpadowych po usuwaniu CO2 przez FFH dla określenia ich charakterystyki fizyko-chemicznych. 4. Analiza możliwości zagospodarowania odzyskanych pozostałości odpadowych. 5. Określenie sposobu odbioru odpadu z instalacji i wskazanie praktycznych kierunków wykorzystania odpadów

 

Projekt jest realizowany  przez pięć instytucji z trzech krajów:  Litwy, Ukrainy i Polski.

 

BENEFICJENT ze strony Polski - konsorcjum w składzie:

-  IGO Sp. z o.o. (Lider),

-  Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska,  Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych.

 

OKRES REALIZACJI: 2021-2024

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 992800 PLN

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (ncbr.gov.pl) W RAMACH PROGRAMU EUREKA

 
Copyright © 2023 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

powrót

Home Szkolenia